Pelmet Spółka Jawna
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne
tel. +48(13)4315115

  Strona główna Produkty Do pobrania Kontakt Jak dojechać Zapytania Ofertowe

 
 

         W związku z planowanym zakupem usług doradczych na potrzeby projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP I Etap” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy PELMET Spółka Jawna Eugeniusz Pelczar i Kazimierz Pelczar w zakresie produktów: końcówki drążków kierowniczych i części metalowe oraz obudowy
i rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia”

 Zapytanie ofertowe nr 1/1.2 PO PW/2016

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu usług

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1/1.2 PO WP/2016 z dnia 28.04.2016 r.

 
Pelmet Spółka Jawna
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne
tel. +48(13)4315115
 

  Strona główna | Produkty | Do pobrania | Kontakt | Jak dojechać | Zapytania Ofertowe |